Om testbedsweden.se

Testbäddar är viktiga komponenter i ekosystemet för innovation i Sverige, Europa och globalt. I testbäddar samlas allt från utrustning och pilotmaskiner till policy labs, virtuella och utforskande miljöer. Här möts kompetens, branscher, problemägare och användare för att tillsammans utveckla framtida lösningar snabbare.

Testbed Sweden samlar och presenterar svenska testbäddar.

Vad är en testbädd?

”En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden”

En testbädd kan också beskrivas som att den:

  • är eller görs tillgänglig och öppen för användare utanför testbäddens egen driftorganisation

  • har en varaktighet som sträcker sig längre än till ett enstaka testprojekt

  • har ett användningsområde som inte begränsas till en enda specifik produkt, tjänst, process eller användare

  • är avsedd för test och utveckling av nya produkter, tjänster och processer, d.v.s. inte är ett låst visningsobjekt eller demonstrator.

Man kan också beskriva testbäddar utifrån sin ”hårdvara” i form av fysisk infrastruktur (utrustning, anläggningar, mätmetoder, lokalisering osv) och sin ”mjukvara” i form av kompetens, organisation, tjänsteutbud eller affärsidé. En väl utformad testbädd har på ett effektivt sätt integrerat både hård- och mjukvara så att den utvecklas med användare över tid.

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och vi står för en stor andel av landets testbäddar och kompetens kopplat till dessa. Vi på RISE har ett uppdrag att göra testbäddar mer lättillgängliga, öka nyttjandet av de testbäddar som finns, samt tillgodose framtida behov av testbäddar. Genom testbedsweden.se skapar vi en kanal och ett nätverk för att öka kännedom om testbäddar, vilken nytta de kan tillföra från idé till implementerad innovation på marknaden samt dela kunskap om goda exempel, oväntade samarbeten, projektupplägg och erbjudanden.

Test- och demokontoret är en central funktion inom RISE och vi driver testbedsweden.se som en viktig del av information och utbildning kring testbäddar. Över tid kommer vi inte bara presentera vilka testbäddar som finns i Sverige, vårt mål är att sprida information om testbäddar, hur man sätter upp ett lyckat projekt, vad kan erbjudas och hur vi kan utveckla testbäddar över tid. Detta är det första steget…