Additiv tillverkning i olika material

Additiv tillverkning i olika material

Möjlighet till testning av additiv tillverkning eller 3D-printing i metall, keram, komposit, polymer och även sand för tillverkning av gjutformar. Inkluderar hela kedjan från beredning till verifiering och efterkontroll.

Testbädden drivs av RISE (fd Swerea) och inkluderar både moderna tekniker för additiv tillverkning i olika material liksom kringutrustning och kompetens för hantering av hela kedjan från idé till färdig komponent:

  • Tillverkning metall med pulverbädd och laser- respektive elektronstråle
  • Tillverkning av sandformar och kärnor för gjutning av metall
  • Tillverkning av tekniska keramer, kompositer och polymerer upp till 8 m3 i storlek
  • Topologioptimering och simulering
  • Efterkontroll av dimensioner, restspänningar, materialegenskaper etc.

Detta gör det möjlighet att testa alla tänkbara scenarier inom forskning och utveckling av additiv tillverkning.

Fakta

Testbäddsnamn

Additiv tillverkning

Etableringsår

2016

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Tillverkning, Material

Region

Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen

Ägare

RISE

Seyed

Kontaktperson

Seyed Hosseini

Forskare

  +46 10 228 47 57
  seyed.hosseini@ri.se

Läs mer om Seyed