Nya processkoncept för produktion av basmetaller

En flexibel miljö med få eller inga begränsningar i vilka processer och material som kan testas samt med ett mycket omfattande miljötillstånd.

Erbjudande

Swerim (fd Swerea MEFOS) har en universalkonverter där Kaldo/CLUkonfigurationerna er del av standarduppställningen. Används ofta tillsammans med DC-ugn för försök av nya processkoncept/processvägar för produktion av basmetaller. Testbädden är unik i sitt slag och utnyttjas som stöd för att ge bättre förståelse för konverteringsprocessen, se på mer effektiva slaggbildningsförlopp i tillägg till processförståelse och i operatörsutbildning.

Fakta

Testbäddsnamn

Basmetaller

Etableringsår

1966

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Gruv och metall, Processindustri

Ämnesområde

Produktion

Region

Region Norrbotten

Besöksadress

Arontorpsvägen 1
974 37 Luleå
Sverige

Ägare

Swerim