Biorefinery Demo Plant

Biorefinery Demo Plant

Här utvecklas och verifieras processer för gröna kemikalier, drivmedel och framtidens material.

Erbjudande

Biorefinery Demo Plant används för att under industriella förhållanden testa och demonstrera framtagande av produkter och intermediärer såsom kemikalier, färg, drivmedel, foder och plaster från bioråvaror.

Anläggningen är byggd för hög flexibilitet avseende råvaror såväl som processkonfigurationer.
Anläggningen består av ihopkopplad utrustning för:

  • Råvaruhantering.
  • Basning och impregnering.
  • Förbehandling.
  • Neutralisering och inhibitorreduktion.
  • Enzymatisk hydrolys och fermentering.
  • Jästpropagering.
  • Destillation.
  • Pressning och uttag av fasta och flytande fraktioner.

Fakta

Testbäddsnamn

BDP

Etableringsår

2013

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Material, Processindustri, Papper, massa och förpackningar

Ämnesområde

Bioekonomi, Bioraffinaderi

Region

Region Västernorrland

Besöksadress

Hörneborgsvägen 12
891 22 Örnsköldsvik
Sverige

Ägare

EPAB