Testmiljö för bergbultar

Det finns endast två liknande testmiljöer till i världen, i Kanada och Australien.

Erbjudande

Inom gruvindustrin blir det allt vanligare att brytvärda råvarutillgånger eftersöks på ett allt större djup. I enbart Australien förespås andelen underjordsgruvor att öka från 30 till 70 % under kommande tioårsperiod. Detta innebär ett ökat behov av bergförstärkningsskydd, vilket inkluderar utveckling av bergförstärkningsbultar. Bara under 2011 producerades det 70 miljoner bergförstärkningsbultar av olika varianter.

Genom att kombinera experimentella tester med materialanalys och numeriska simuleringar möjliggörs en mer kostnadseffektiv utveckling av nya bergförstärkningsbultar. Dessutom minskar ledtiderna vid utveckling av nya varianter av bultar som klarar framtidens hårdare krav på säkerhet vid djupare gruvdrift.

Fakta

Testbäddsnamn

Bergbultar

Etableringsår

2017

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Material, Gruv och metall

Ämnesområde

Risk och säkerhet

Region

Region Norrbotten

Besöksadress

Arontorpsvägen 1
974 37 Luleå
Sverige

Ägare

Swerim