Biologisk säkerhet och funktion

Biologisk säkerhet och funktion

Inom BioSafe erbjuder vi allt från biologiska analyser relaterade till mänsklig hälsa till att ge handfasta råd kring eller ansvara för hela den biologiska utvärderingen för en produkt. Vi utför cell- och vävnadsbaserade, mikrobiologiska och djurbaserade försök, enligt standarder eller specialdesignade för att utvärdera en produkts funktion eller säkerhet. 

Erbjudande

Vi använder oss av cell- och vävnadsbaserade tekniker, mikrobiologiska system och djurmodeller, och utför försöken i välutrustade och kvalitetssäkrade laboratorier, exempelvis: 

  • Cytotoxicitets- och hudirritationstest utförda enligt GLP 

  • Sårläkningsmodeller in vitro och in vivo 

  • Celladhesions- och cellupptagstester 

  • Genexpressionsstudier 

  • Analys av inflammatoriska markörer 

  • Utvärdering av biokompatibilitet enligt ISO 10993 

  • Hudabsorptionsstudier 

  • Validering av in vitro-testmetoder  

  • Infektionskontrollstudier in vitro, ex vivo och in vivo 

  • Utvärdering in vitro av läkemedelskandidater mot cancer 

 

Vi har god kunskap om gällande regelverk och ger gärna råd kring upplägg för den biologiska utvärderingen, tolkning av resultat och råd inför registrering av produkter. 

Fakta

Testbäddsnamn

BioSafe

Etableringsår

2015

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Hälsa och Life Science

Ämnesområde

Mikrobiologisk säkerhet

Region

Västra Götalandsregionen

Besöksadress

Brinellgatan 4
50462 Borås
Sverige

Ägare

RISE

Benny

Kontaktperson

Benny Lyvén

Sektionschef

  +46 10 516 52 68
  benny.lyven@ri.se

Läs mer om Benny