Miljösmart och effektiv rengöring och desinfektion

Miljösmart och effektiv rengöring och desinfektion

Enda testbädden i Europa som tar ett helhetsgrepp på både miljöaspekter och effektivitet inom rengöring och desinfektion.

Erbjudande

Cleaning Innovation är en testbädd för utveckling av rengöring och desinfektion och erbjuder oberoende utvärdering av teknik, kemikalier, material, utrustning och metoder.

Testbädden består bl annat av:

  • Pilotanläggningar för sluten och öppen rengöring/desinfektion.
  • Teknisk utrustning för flexibla pilotuppställningar.
  • Biofilmsreaktor.
  • Metodik för identifiering, spårning och hantering av biologisk och kemisk smuts.
  • Mobila o stationära rengöringsanläggningar.
  • Analysutrustning för karakterisering av smuts och biofilm.
  • Analysutrustning/metoder för mikroorganismer.
  • Metodik för kartläggning av kostnad (tid, temp m.m).
  • Visualiseringsmjukvara (laserskanning , CAD layout).
  • Mjukvara för beräkning/simulering av luftströmmar, spridning, kylning, värmning.

Fakta

Testbäddsnamn

Cleaning Innovation

Etableringsår

2016

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Hälsa och Life Science, Livsmedel och jordbruk

Ämnesområde

Jordbruk och livsmedel

Region

Västra Götalandsregionen

Besöksadress

Frans Perssons väg 6
402 29 Göteborg
Sverige

Ägare

RISE

Birgitta

Kontaktperson

Birgitta Bergström

Senior projektledare

  +46 10 516 66 92
  birgitta.bergstrom@ri.se

Läs mer om Birgitta