Drone Center Sweden

Testbädd för autonoma luftburna drönare och kringsystem.

Erbjudande

Drone Center Sweden drivs av RISE och Wabema AB tillsammans med Västerviks Kommun.
Anläggningen består av:

  • Testområde på 40*60 km med en maximal flygning av 2 km
  • Flygfält 1500 m med kontrolltorn
  • Terrängtyper: Skog, betesmark, åker, skärgård och hav
  • Bil- och järnvägar
  • Utbildningslokaler
  • Möjlighet till autonom flygning

Denna unika miljö ger möjligt till forskning, utveckling, test och demonstration av framtida UAV-tillämpningar (UAV = Drönare). Drone Center Sweden bygger på samverkan mellan akademi, institut, näringsliv och myndigheter.

Fakta

Testbäddsnamn

DCS

Etableringsår

2017

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Fordon och transport, IKT och telekom

Ämnesområde

Transportsystem

Region

Region Östergötland

Besöksadress

Mäster Mattias väg
581 83 Linköping
Sverige

Ägare

RISE