Miljövänliga värmningsprocesser av metaller

Möjliggör att snabb värmning kan kombineras med direkt valsning och kylning.

Erbjudande

En pilotmiljö för utveckling av snabba och miljövänliga värmningsprocesser vilket leder till minskad användning av fossila bränslen vid värmebehandling av stål.

Kombinerat med varmvalsning av metalliska band skapar det incitament till att utveckla nya typer av ultrahöghållfasta stål med bibehållen duktilitet. Värmning kan göras resistivt eller induktivt. Resistiv värmning kan göras antingen mellan fast inspända elektroder eller kontinuerligt via släpelektroder. Induktiv värmning görs med två värmare där den första värmer bandet upp till Curie-punkten och den andra ovanför. Processen kan köras kontinuerligt från avhaspling av bandet till en processcykel som inkluderar värmning-valsningkylning och ny påhaspling.

Fakta

Testbäddsnamn

Elektrisk uppvärmning av metaller

Etableringsår

2010

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Gruv och metall

Region

Region Norrbotten

Besöksadress

Arontorpsvägen 1
974 37 Luleå
Sverige

Ägare

Swerim