FoU och pilotproduktion av optisk fiber

Ett internationellt ledande laboratorium för forskning, utveckling och pilotproduktion av optisk fiber.

Erbjudande

Acreo Fiberlab är ett internationellt ledande laboratorium för forskning, utveckling och pilotproduktion av optisk specialfiber. Anläggningen samlar över 20 års erfarenhet av FoU inom området, och har väl etablerade processer och skräddarsydd utrustning för utveckling och pilotproduktion av optisk fiber, specialanpassad för användning inom till exempel medicinteknik eller sensortillämpningar.

Laboratoriets industriella kunder är framför allt små och medelstora bolag i Europa och Sverige. Forskningssamarbeten sker med partners i hela världen.

Acreo Fiberlab är certifierat enligt ISO9001:2015.

Fakta

Testbäddsnamn

Fiberlab

Etableringsår

2001

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

IKT och telekom

Ämnesområde

Digital infrastruktur

Region

Region Gävleborg

Besöksadress

Fibervägen 28
824 50 Hudiksvall
Sverige

Ägare

RISE

Åsa

Kontaktperson

Åsa Claesson

Avdelningschef

  +46 10 228 40 86
  asa.claesson@ri.se

Läs mer om Åsa