Förpacknings-transporter och miljötålighet

Ett avancerat laboratorium för förpackningstester och produkttester

Erbjudande

Denna testbädd har ett brett utbud av tester och utvärderingar av både förpackningens egenskaper, samt hur tåliga förpackningar är under transport. Tester utförs såväl på förpackningen som sådan och på produkter som skyddas av förpackningarna. 

Miljötålighetsprovning:

  • Säkerställer din produkts miljötålighet
  • En produkt måste fungera i sin tilltänkta miljö och även tåla transport. Det kan handla om basstationer som ska klara jordbävningar, antenner i kustnära områden som utsätts för fukt, salt och kyla, transportabla mätinstrument som ska tåla skakig miljö i fordon samt slag och stötar.

Förpackningstransporttester:

  • Skyddar förpackningen din produkt?
  • Allt gods som tillverkas ska också förpackas och transporteras på olika sätt världen över. Vi utför transportprov för att säkerställa att förpackningen skyddar produkten för de påkänningar den utsätts för under hela transportkedjan. Det innebär exempelvis olika klimat, fall och stötar, lagring under kortare och längre tid och vibrationer under transport.

Fakta

Testbäddsnamn

Förpackningar

Etableringsår

1978

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Papper, massa och förpackningar

Ämnesområde

Förpackning

Region

Region Stockholm

Besöksadress

Torshamnsgatan 24 B
114 86 Stockholm
Sverige

Ägare

RISE