Kontrollerad kylning och härdning av stång och plåt

Internationellt en av få pilotanläggningar driven av ett oberoende forskningsinstitut.

Erbjudande

I pilotanläggningen finns utrustning för tidsstyrd kylning av tråd, stång, band eller plåt.

Kylförloppet kan styras med hjälp av tryck och flöde hos kylmediet samt olika arrangemang av dysor och det kylda materialets hastighet genom kylarrangemanget.

Kylförloppet kan noggrant registreras med loggning av materialets temperatur.

Kylning kan kombineras med valsning i Swerims (fd Swerea MEFOS) valsverk för test av termomekanisk bearbetning.

Fakta

Testbäddsnamn

Härdning av stång och plåt

Etableringsår

1976

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Gruv och metall

Ämnesområde

Material och ytor

Region

Region Norrbotten

Besöksadress

Arontorpsvägen 1
974 37 Luleå
Sverige

Ägare

Swerim