Testbädd för töjbara pappersmaterial

Testbädd för töjbara pappersmaterial

Pilotmiljö för tillverkningsprocesser med funktionen att skräddarsy töjbarheten av papper i två riktningar.

Erbjudande

Tillsammans med pappers-, kartong- eller förpackningstillverkare kan vi skräddarsy egenskaperna av pappersmaterial på vår pilotpappersmaskin mot förbättrade eller helt nya materialkvaliteter. Testbädden för högtöjbara pappersmaterial står som värd åt Papermorphosis, en teknologi ägd av Gruppo X di X gruppo med funktionen att till exempel åstadkomma:

  • Upp till 50 procent töjbarhet (normalt papper har ca 3 procent).
  • 6 gånger högre energiabsorption.
  • Simulera en industriell tillverkningslinje.
  • 3D-papper med 25% töjbarhet i alla riktningar.

Den samlade infrastrukturen samt kunskap från mäldberedning till förpackning, från analysmetoder till materialutveckling möjliggör ett förnyat erbjudande för pappersmaterial att ersätta traditionellt oljebaserade material.

Fakta

Testbäddsnamn

Högtöjbara pappersmaterial

Etableringsår

2016

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Papper, massa och förpackningar

Ämnesområde

Bioekonomi

Region

Region Stockholm

Besöksadress

Drottning Kristinas väg 61
114 28 Stockholm
Sverige

Ägare

RISE