Batteri-, elhybridsystem, bränsleceller och vätgasapplikationer

Batteri-, elhybridsystem, bränsleceller och vätgasapplikationer

Det batteritestcenter med bredast utbud i Norden av batteriprovning för fordon. Anläggningen är öppen för kunder och forskare. Även stora provobjekt tas emot. 

Erbjudande

Tillsammans med industri och andra forskningsaktörer utvecklas framtidens lösningar för säkrare och miljömässigt mer hållbara transporter. Verksamheten kompletterar resurserna inom hybridteknik som bland annat innefattar körcykelanalyser, elmotortest, EMC, bränsleceller, vätgasapplikationer och därtill relaterade säkerhetsfrågor.

Testbädden innefattar frågeställningar kring allt från stationära batteriapplikationer, små entreprenadmaskiner, cyklar, personbilar, lastbilar, bussar och båtar till stora icke vägbundna fordon som gruvmaskiner, dumprar och containerlyftare.

Testbädden har resurser för provning från cell till pack, dvs från 0-800V. Exempel på provningar inom testbädden är: livslängdsprovning, förstörande provning, brandprovning, teknisk utvärdering, slagtest, mekaniska provningar (vibration, chock, etc) och klimatprovningar (termisk chock, fukt, m.m.).

Fakta

Testbäddsnamn

Hybridteknik för fordonsframdrivning

Etableringsår

2009

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Fordon och transport, Energi och Miljöteknik

Ämnesområde

Elektromobilitet

Region

Västra Götalandsregionen

Besöksadress

Brinellgatan 4
50462 Borås
Sverige

Ägare

RISE

Anna

Kontaktperson

Anna Alexandersson

Verksamhetsledare

  +46 10 516 55 78
  anna.alexandersson@ri.se

Läs mer om Anna