Komponenter och stora konstruktioner

Komponenter och stora konstruktioner

Testbädden erbjuder en kombination av kraftfulla och flexibla mekaniska provningsresurser, avancerade mätmetoder, spetskompetens inom beräkning samt forskningsresurser.

Erbjudande

Testbädden erbjuder ett brett spann av mekaniska tester, bland annat baserat på följande utrustning och kompetens:

  • Maskinpark med provningsmaskiner för små till mycket stora krafter, travers och truckmöjligheter finns till alla maskiner. Största last i tryck är 20 MN (2000 ton) och i drag 8 MN (800 ton), statiskt eller dynamiskt.
  • Lab med spänngolv (120 ton/m²) för komplexa riggningar med belastning upp till 5 MN (500 ton). Belastningen påförs med lösa hydraulcylindrar eller egenvikter.
  • Fältprovningar kan utföras upp till ca 6 MN (600 ton).
  • Avancerade mätmetoder, Relativ deformation (LVDT), töjning (TTG), optiska (DIC), akustiska (AE) m fl.

Denna kombination av laborativa resurser samt kompetens inom beräkning och statistik möjliggör kvalificerad utvärdering av komponenters hållfasthet med tillämpning inom forskning, utveckling, verifiering, standardisering och certifiering.

Fakta

Testbäddsnamn

Komponenters hållfasthet

Etableringsår

1977

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Tillverkning, Material

Ämnesområde

Infrastruktur

Region

Västra Götalandsregionen

Besöksadress

Brinellgatan 4
504 62 Borås
Sverige

Ägare

RISE