Provning och utveckling av kompositmaterial och tillverkningsmetoder

Provning och utveckling av kompositmaterial och tillverkningsmetoder

Tre laboratorier med kompletterande kompetenser och resurser i industriell skala vilket gör ToD-anläggningen unik, såväl nationellt som internationellt.

Erbjudande

Testbädden för Kompositteknologi ligger inom ramen för fd Swerea SICOMPs verksamhet för forskning och utveckling av nya produkter och processer med polymera fiberkompositmaterial.

Anläggningen består av:

  • Tre laboratorier.
  • Processutrustningar i industriell storlek för tillverkning med bl a formpressning, fiberlindning och injicering.
  • Utrustning för mekanisk provning av material och komponenter.
  • Instrument för materialanalyser och karaktärisering.
  • Robotceller för utveckling av automatiserad komposittillverkning.
  • Design-, beräknings- och simuleringskapacitet.
  • m.m.

Inom materialområdet arbetar testbädden mycket med härdplastsystem för höga temperaturer, kolnanorör och biomaterial. Här finns utrustning för att ta fram provmaterial, mäta materialens kemiska och mekaniska egenskaper, samt för att utveckla och testa tillverkning i industriell skala

Flera europeiska kunder använder oss som en dimensioneringsexpert, eftersom vi har erbjuder en djup teoretisk förmåga i kombination med de experimentella delarna.

Fakta

Testbäddsnamn

Kompositteknologi

Etableringsår

2012

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Material

Ämnesområde

Produktion

Region

Region Norrbotten

Besöksadress

Fibervägen 2
943 33 Öjebyn
Sverige

Ägare

RISE

Kontaktperson

Lars Liljenfeldt

Marknadschef

  +4691174440
  lars.liljenfeldt@ri.se

Läs mer om Lars