Mekanisk Tillförlitlighet och Livslängd

Kombinerar avancerad mekanisk livslängdsprovning med kvalificerad utvärdering inom tillförlitlighet och beräkning.

Erbjudande

Mekanisk tillförlitlighet och livslängd är en av de viktigaste egenskaperna hos många produkter, där belastningar ställs mot produktens styrka, och en väl avvägd säkerhetsmarginal krävs. Testbädden tillhandahåller mekaniskt laboratorium och kompetens för att:

  • Utföra livslängdsprovning av komponenter och system för att bestämma hållfastheten.
  • Mäta belastningen i verklig användning samt översätta till en dimensionerande last.
  • Utvärdera tillförlitlighet mot uppställda krav genom statistisk modellering av osäkerheter.

Den unika kombinationen av avancerade laborativa resurser inom provning och fältmätning samt spetskompetens inom beräkning och statistik möjliggör kvalificerad utvärdering av tillförlitlighet och livslängd med tillämpning inom forskning, utveckling, verifiering, standardisering och certifiering.

Fakta

Testbäddsnamn

Mekanisk Tillförlitlighet och Livslängd

Etableringsår

1975

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Fordon och transport, Tillverkning, Material

Ämnesområde

Certifiering, Maritim och marinteknik, Material och ytor, Mobilitet, Produktsäkerhet, Risk och säkerhet

Region

Västra Götalandsregionen

Besöksadress

Brinellgatan 4
504 62 Borås
Sverige

Ägare

RISE

Kontaktperson

Martin Olofsson

Forskare

  +46 10 516 53 10
  martin.olofsson@ri.se

Läs mer om Martin