Mobil demofabrik för utveckling av nanocellulosa

Mobil demofabrik för utveckling av nanocellulosa

Mobil demonstrationsfabrik för framställning av nanocellulosa av typen MFC. Möjliggör produktionsnära utveckling och demonstration i fabrikens egen miljö.

Erbjudande

En mobil demonstrationsfabrik har utvecklats med syfte att möjliggöra utvärdering och utveckling av nanocellulosa i industriell skala. Fabriken består av två containereneheter som sätts upp på bruket och kopplas samman med befintlig fabrik.

Anläggningen är designad för att producera 100 kilo nanocellulosa per timme. Utrustningen matas med mald massa från pappersbruket, och genom kombinerad mekanisk och enzymatisk förbehandlingsprocess tillverkas MFC som sedan kan matas tillbaka till bruket för användning vid tillverkning av papper och kartong.

Den mobila demofabriken är helt unik i sitt slag och föväntas accelerera implementeringstakten av MFC för papper- och kartongproduktion.

Fakta

Testbäddsnamn

Nanocellulosa pilot

Etableringsår

2017

Testbäddskategori

Verkliga miljöer (VM)

Bransch

Material, Papper, massa och förpackningar

Ämnesområde

Bioekonomi

Besöksadress

Fibervägen 28
824 50 Hudiksvall
Sverige

Ägare

RISE