Paint center - lackering i pilot- och fullskala

Paint center - lackering i pilot- och fullskala

Vid Paint Center kan företag prova och utvärdera olika förbehandlings- och lackeringsmetoder, kemikalier och färger för de flesta typer av lackering.Vi har kontakt med hela värdekedjan, från kemikalie- och utrustningsleverantörer, producenter som använder färg och appliceringsutrustning till slutanvändarna.

Erbjudande

Anläggningen används både i forskningsprojekt och i direkta uppdrag för olika företag. Enheten är cirka 400 kvadratmeter stor och rymmer:

  • en anläggning för förbehandling
  • två sprutboxar med robot
  • avancerad appliceringsutrustning
  • ugnar

Uppdrag kan vara att säkerställa att appliceringsutrustning och robotbanor stämmer inför kommande produktionssättningar eller förändringar i lackeringsprocessen. Färgtillverkare kan även utveckla utveckla nya färger och utvärdera hur den omgivande miljön påverkar resultatet.

Vi kan simulera olika miljöer i sprutboxen som luftfuktighet, lufthastighet och temperatur för att se hur verkningsgrad eller processfönster varierar. Material som vi lackerar är metall, plast och trä.

Fakta

Testbäddsnamn

Paint center

Testbäddskategori

Ingen testbäddskategori

Bransch

Ingen bransch

Ämnesområde

Material och ytor

Region

Västra Götalandsregionen

Ägare

RISE

Kontaktperson

Charlotte Ireholm

Forskare

  +4631-7066142
  charlotte.ireholm@ri.se

Läs mer om Charlotte