Testbädd för magnetiska analyser, magnetisk karakterisering och modellering

Testbädd för magnetiska analyser, magnetisk karakterisering och modellering

En kombination av våra unika labb och djupa kunskaper inom magnetism gör det möjligt att utföra en grundlig magnetisk analys och karakterisering av olika magnetiska material. Genom att kombinera magnetiska material med avancerad mätteknik tar vi fram skräddarsydda sensorlösningar baserade på magnetiska principer. Vi utvecklar och forskar också kring avancerade AC-susceptometer system med hög känslighet och bandbredd (t ex DynoMag och HF ACS).

Erbjudande

Vid RISE arbetar vi med magnetiska material, magnetiska analyser och magnetiska sensorsystem inom en rad olika applikationsområden. Tillsammans med kunder från både stora och små företag samt från akademin, utvecklar vi sensorsystem och hjälper till med magnetisk analys och karakterisering av magnetiska material. I vår verksamhet ingår också omfattande aktiviteter (både fundamental och tillämpad forskning) inom magnetiska (nano)partiklar (både magnetisk analys och syntes av olika typer av magnetiska partiklar). Inom analysdelen arbetar vi bla med statisk magnetisk analys (VSM) och dynamisk magnetisk analys (AC-susceptometri). I denna analys kombinerar vi också experimentella resultat med magnetisk simulering och modellering (t ex FE-analys och Monte-Carlo simuleringar) för att förstå de magnetiska systemen i detalj. Genom att kombinera modellering och simulering med vår kompetens inom magnetiska egenskaper, mätteknik, elektronisk design och signalbehandling, har vi en unik plattform för att lösa svåra problem inom området magnetiska system. Tack vare vår magnetiska expertis har vi också möjlighet att erbjuda specifika kurser för industri och akademi. Dessa kurser omfattar områden som allmän magnetism, magnetiska material och magnetiska nanopartiklar. Vi har också ett stort internationellt nätverk just inom magnetisk analys och magnetiska nanopartiklar som ytterligare stärker det magnetiska analys och syntesarbetet.

 

Genom att kombinera magnetiska material med avancerad mätteknik så kan ett magnetiskt sensorsystem inte bara detektera magnetfält utan kan också användas för att mäta t.ex. position, orientering, krafter, rörelser, läckage, närvaro av fordon eller till och med olika typer av biomolekyler i en vätska. För att designa dessa specifika magnetiska sensorsystem använder vi vår långa erfarenhet och kunskap inom magnetiska material och olika sensormetoder baserade på exempelvis induktion, Hall effekt, AMR, GMR och flux-gate sensorer. Vi har också dedikerade spolsystem för att kalibrera och karakterisera magnetsensorsystem samt tillgång till ett magnetiskt skärmat rum.

Fakta

Testbäddsnamn

RISE Magnetisk testbädd

Etableringsår

2012

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Energi och Miljöteknik, Hälsa och Life Science, IKT och telekom, Livsmedel och jordbruk, Tillverkning, Material, Gruv och metall, Processindustri, Papper, massa och förpackningar

Ämnesområde

Digital infrastruktur, Digitalisering, E-Hälsa, Elektronik, Formulering, Internet of Things, Livsmedel, Kemiska processer och produkter, Läkemedel, Material och ytor, Metrologi och mätteknik, Produktion, Sensorik och perception, Vatten

Region

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

Besöksadress

Arvid Hedvalls Backe 4
411 33 Göteborg
Sverige

Ägare

RISE

Christer

Kontaktperson

Christer Johansson

Senior Expert

  +46 10 228 41 82
  christer.johansson@ri.se

Läs mer om Christer