Sensorer och Sensorsystem

Sensorer och Sensorsystem

Ett internationellt ledande forsknings- och utvecklingslaboratorium som samlar Sveriges bredaste kompetens inom området Sensorer och Sensorsystem.

 • Vår samlade kompetens täcker hela spektrumet från idé till produkt.
 • Vi erbjuder applikationsdrivna forskningsprojekt där industrialiseringen ligger några år framåt i tiden.
 • Vi genomför utvecklingsprojekt med kort tidshorisont till kommersialisering.
 • Vi utför förstudier där vi analyserar kundens behov och genererar lösningsförslag.
 • Vi utför karakterisering av sensorer.
 • Våra projekt kan vara offentligt finansierade, helt industrifinansierade eller en blandning av offentlig och industrifinansiering.

Erbjudande

Sensorkompetenser

 • MEMS (Micro Electro Mechanical Sensors)
 • Fiberoptiska & optiska sensorer
 • Elektromagnetiska & Magnetiska sensorer
 • Tryckta sensorer (Tryckt elektronik)
 • Biosensorer & Kemiska sensorer
 • Mikrovåg- och Millimetervågsensorer (GHz & THz)
 • Trådlösa sensorer
 • IoT (Internet-of-Things) sensorer & Bärbara sensorer
 • Självförsörjande sensorer (”Energy harvesting”)

Sensorsystemkompetenser

 • Elektronikdesign
 • Kapslings- och byggsättsdesign
 • FEM simuleringar
 • Sensorfusion
 • Sensorsignalbehandling
 • Dataanalys inkluderande AI och ”Deep learning”
 • Realtidslösningar t.ex. för rörelseföljning
 • Etc.

Laboratorieresurser

Renrum och forskningslaboratorium för tillverkning av:

Karakteriseringsutrustning för:

 • Halvledarkomponenter
 • Mekaniska sensorer
 • Optiska sensorer
 • Tryckta sensorer
 • Magnetiska sensorer
 • Bio & Kemiska sensorer
 • RF sensorer
 • Etc.

Fakta

Testbäddsnamn

Sensorer och Sensorsystem

Etableringsår

2012

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Fordon och transport, Fastigheter/infrastruktur, Energi och Miljöteknik, Hälsa och Life Science, IKT och telekom, Livsmedel och jordbruk, Tillverkning, Material, Gruv och metall, Processindustri, Papper, massa och förpackningar, Handel och service, Säkerhet och försvar

Ämnesområde

Arbetsmiljö, Automatiserade fordon, Digital infrastruktur, Digitalisering, E-Hälsa, Elektromobilitet, Elektronik, Energi, Förpackning, Industriell omställning, Infektionskontroll, Infrastruktur, Internet of Things, Jordbruk och livsmedel, Kemikalier, Kris och katastrof, Livsmedelssäkerhet, Logistik och transport, Läkemedel och medicinteknik, Maskin- och miljösäkerhet, Material och ytor, Metrologi och mätteknik, Mikrobiologisk säkerhet, Mobilitet, Preventiv hälsa, Produktion, Resurseffektiva städer, Risk och säkerhet, Sensorik och perception, Sjöfart och offshoresäkerhet, Textil, Transportsystem, Vatten

Region

Region Gävleborg, Region Skåne, Region Stockholm, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen

Ägare

RISE