Molekylär analys av material och ytor med avbildande masspektrometri

Molekylär analys av material och ytor med avbildande masspektrometri

ToF-SIMS är en metod för kemisk analys av ytor och material, där man erhåller molekylär information om provytans sammansättning och hur olika komponenter är fördelade över ytan. Alla typer av material (som är stabila i vakuum) kan analyseras, men metoden är speciellt kraftfull för organiska molekyler och material, för vilka specifik kemisk information kan erhållas för mycket låga provmängder och/eller med hög rumslig upplösning på ett sätt som inte är möjligt med andra analysmetoder.

Erbjudande

Vi erbjuder unik expertis och utrustning för molekylär analys av ytor och material med ToF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry), alltifrån mindre analysuppdrag till längre samarbeten inom forskning och utveckling. Med vår långa erfarenhet av att lösa problem inom en rad olika brancher hjälper vi till med att planera och genomföra analyserna, samt att tolka och utvärdera resultaten utifrån den specifika frågeställningen. Exempel på frågeställningar och analysuppgifter vi kan hjälpa till med är:

 • Problemlösning för tillverkningsindustri inom olika brancher, t.ex.
  • vidhäftningsproblem
  • missfärgningar
  • beläggningar
  • tvättning/föroreningsproblem
 • Karakterisering av avancerade/sammansatta material för undersökning av komponenternas rumsliga fördelning, t.ex.
  • tillsatser i polymerer
  • ytskikt eller skiktade material
  • funktionaliserade ytor
  • läkemedel
 • Analys av komplexa naturliga material, t.ex.
  • biologiska vävnader
  • geologiska prover
  • papper och trä
 • Kemisk analys av partiklar
  • enstaka partiklar ned till 10-100 µm diameter kan analyseras

Fakta

Testbäddsnamn

ToF-SIMS

Etableringsår

2000

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Fordon och transport, Fastigheter/infrastruktur, Utbildning, Energi och Miljöteknik, Hälsa och Life Science, IKT och telekom, Livsmedel och jordbruk, Tillverkning, Material, Gruv och metall, Processindustri, Papper, massa och förpackningar, Handel och service, Säkerhet och försvar, Övrigt

Ämnesområde

Material och ytor

Region

Västra Götalandsregionen

Besöksadress

Brinellgatan 4
50462 Borås
Sverige

Ägare

RISE

Kontaktperson

Peter Sjövall

Forskare

  +46 10 516 52 99
  peter.sjovall@ri.se

Läs mer om Peter