Livslängdsbedömning av biobaserade material

Livslängdsbedömning av biobaserade material

Testfält för beständighetsutvärdering av träbaserade material och ytbehandlingar för främst utomhusbruk.

Erbjudande

Testbädden består av:

  • Tre olika testfält för utomhusprovning
  • En maritim station (Fiskebäckskil)
  • Två laboratorier (Stockholm och Borås)

Testbädden erbjuder utvärdering av bl a:

  • Rötbeständighet
  • Missfärgning och mögelpåväxt
  • Marina skadegörare
  • Dimensionsstabilitet
  • Ytegenskaper
  • Artificiell åldring

Testbädden omfattas även av laboratorieverksamhet där olika materialegenskaper kan studeras i detalj genom att accelerera nedbrytningsprocesser.

Fakta

Testbäddsnamn

Trä i utomhusmiljö

Etableringsår

1996

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Fastigheter/infrastruktur, Material

Ämnesområde

Bygg

Region

Västra Götalandsregionen

Besöksadress

Brinellgatan 4
504 62 Borås
Sverige

Ägare

RISE

Pia

Kontaktperson

Pia Larsson Brelid

Teknologie doktor

  +46 10 516 57 24
  pia.larssonbrelid@ri.se

Läs mer om Pia