Våtrums- och vattenskador

Våtrums- och vattenskador

Den enda testmiljö i Sverige där det utförs forskning, provning, utvärdering, skadeutredningar, beräkningar och certifiering inom våtrums- och vattenskadeområdet.

Denna testmiljö gör det möjligt att undersöka alla tänkbara scenarier vid forskning och utvärdering inom våtrums– och vattenskadeområdet.

Testbädden omfattar våtrums– och vattenskadeområdet som till exempel:

  • Provning enligt många standardiserade metoder, främst enligt
    ETAG 022 för typprovning som underlag för certifiering.
  • Specialprovningar av prefabricerade badrumsmoduler och hjälpmedel för funktionshindrade.
  • Skadeutredningar.
  • Fuktberäkningar av olika konstruktionsutformningar av våtutrymmen.
  • Certifiering av våtrumsprodukter och sammansatta våtrumssystem genom CE-märkning.

 

Fakta

Testbäddsnamn

Våtrum

Etableringsår

1990

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Fastigheter / infrastruktur, Material

Region

Västra Götalandsregionen

Besöksadress

Industrigatan 4
504 62 Borås
Sverige

Ägare

RISE

Kontaktperson

Ulf Antonsson

Projektledare

  +46 10 516 53 19
  ulf.antonsson@ri.se

Läs mer om Ulf