Community Experience Data lab

Community Experience Data Lab Kronoparken (xKRP) är ett konceptuellt och mobilt datalab som syftar till att utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data där lokalsamhället är användaren. 

Erbjudande

Målet är att skapa en datasmart vardag i ett datadrivet samhälle. Principen kring xKRP är att lokalsamhället blir en arena för tester och utveckling av datadrivna idéer och metoder som kommer lokalsamhället och i förlängningen hela samhället till gagn. Det kan handla om visualiseringar av data, om utbildningar som rör hantering och spridning av data och om utveckling av metoder för att samla data.

Företag, organisationer och individer kan utveckla och testa metoder, verktyg och forum som gör data mer tillgängligt, relevanta och användbart. xKRP hjälper således både företag att stärka sin konkurrenskraft, offentlig sektor att digitalisera sin medborgarservice och förbättra sin samhällsinformation och det enskilda lokalsamhället att digitaliseras kollektivt.

Fakta

Testbäddsnamn

xKRP

Etableringsår

2016

Testbäddskategori

Virtuella miljöer (ViM)

Bransch

IKT och telekom

Ämnesområde

Samhällsbyggnad

Region

Region Värmland

Besöksadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad
Sverige

Ägare

RISE